ecodesign2010-1-wordpress

เราได้มีโอกาสเข้าไปเป็นผู้ให้บริการถ่ายทอดสัญญาณผ่านอินเตอร์เน็ต ในงาน “การประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 หรือ EcoDesign2010” ในรอบ นำเสนอผลงานผลงานรอบที่ 2  วันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2553 ณ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

ก็ผ่านไปด้วยดี และก็ทำให้เราได้ความรู้ใหม่เพิ่มเติมอีกด้วย ว่าการถ่ายทอดทางอินเตอร์เน็ตนั้น ได้เข้าไปมีส่วนคำนวณในการหาค่าการลดโลกร้อนในครั้งนี้ด้วย เข้ากับหัวข้อของงานในครั้งนี้ที่ว่า  “ลดโลกร้อนด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” …. ก็เพราะเมื่อดูผ่านอินเตอร์เน็ตได้ เราก็ไม่ต้องเดินทางไง ประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้หลายๆอย่างเช่นค่าเดินทาง ค่าสถานที่ ค่าไฟ …..

ด้านล่างเป็นภาพส่วนหนึ่งที่เรา capture มาจากหน้าจอ ขณะที่มีการแพร่ภาพผ่านทางอินเตอร์เน็ต