ระหว่างวันที่ 10-13 พฤศจิกายน 2553 (2010) ทางทีมงาน 477internet.com ได้มีโอกาสเข้าไปเป็นผู้ให้บริการถ่ายทอดสดสัญญาณการประชุม ผ่านอินเตอร์เน็ต ในงานประชุมระดับโลก คือ  “การประชุมนานาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (IACC)” ที่ศูนย์ประชุมสิริกิต  ซึ่งมีผู้ชมการถ่ายทอด อยู่หลายประเทศทั่วโลก

เกี่ยวกับ IACC : IACC หรือการประชุมนานาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตเป็นเวทีประชุมชั้นนำของโลกซึ่งเปิดโอกาสให้ราชวงศ์ ผู้นำสูงสุดของประเทศ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชนมาร่วมกันแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนมากขึ้นจากการทุจริตคอรัปชั่น ทั้งนี้การประชุม IACC จะจัดขึ้นทุก ๆ 2 ปีในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 1,500 คนจากกว่า 135 ประเทศ ที่ประชุมแห่งนี้เป็นเวทีชั้นนำของโลกในการสร้างเครือข่ายและเติมเต็มซึ่งกันและกันซึ่งเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการชี้แนะและดำเนินการต้านการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในระดับประเทศและระดับโลก

ด้านล่างเป็นภาพบรรยากาศภายในงาน และภาพวีดีโอที่บันทึกมาจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นภาพและเสียงที่ส่งจากในงานผ่าน internet ไปยัง streaming server และทางทีมงานเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์จากที่ office เข้ามาดู  (หมายเหตุ : ภาพที่แสดงอาจจะไม่ชัดนัก เพราะเป็นการ capture มาจากหน้าจออีกทีหนึ่ง)

iacc-1-wordpress