เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2554 (2011) ผมได้รับเกียรติ จากอาจารย์สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ผู้ก่อตั้งเว็บไซค์  www.church.in.th ให้ไปจัดฝึกอบรม ให้กับทีมงานบางส่วน ในหัวข้อการ พัฒนาเว็บไซค์โดยใช้โปรแกรมเวิร์ดเพรส (wordpress) ซึ่งก่อนหน้านี้ประมาณปีที่แล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปอบรมทีมงานอีกส่วนหนึ่งในเรื่องการสร้างเว็บไซค์ด้วย โปรแกรมจูมล่า (Joomla) ซึ่งก็เป็นที่มาของเว็บไซค์ church.in.th ในปัจจุบัน

churchinthai-training-wordpress

เราใช้เวลาทั้งวันอย่างคุ้มค่า แต่บรรยากาศเต็มไปด้วยความเป็นกันเอง สนุกสนาน และในสองชั่วโมงสุดท้ายยังได้มีโอกาส แบ่งบันประสบการณ์ในการใช้อินเตอร์เน็ต ใช้เว็บไซค์ เป็นช่องทางในการสร้างรายได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Amazon เรื่องการใช้ google adword การใช้ google adsense และเรื่องอื่นๆ อีกหลายเรื่องตามที่เวลาจะอำนวย  ซึ่งก็ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมงานในการที่จะใช้หารายได้พิเศษเพิ่มขึ้น

ผมยังได้มีโอกาสคุณกับอาจารย์สุรศักดิ์ ในเรื่องของการอบรมในหัวข้อ การสร้างรายได้โดยใช้อินเตอร์เน็ต และมีข้อสรุปว่าประมาณเดือนมิถุนายน 2011 นี้ เราจะมีการจัดการฝึกอบรมในเรื่องนี้อย่างจุใจอีกครั้งหนึ่ง แต่ในครั้งนี้เราจะเปิดกว้างให้กับคนทั่วไปได้เข้าเรียนด้วย โดยประมาณคนเข้าอบรมในครั้งนี้ อาจถึงร้อยคน ซึ่งจะมีข้อดีในเรื่องการเก็บค่าอบรมจะทำได้ในราคาต่ำเพียงไม่กี่ร้อยบาทเอง

สนใจที่จะเข้าอบรมในครั้งนี้ ก็ค่อยติดตามได้ที่นี้ จะมีรายละเอียดของหัวข้อการอบรมตามมานะครับ หรือท่านสามารถส่ง email มาแจ้งความจำนงไว้ก่อนได้ที่ chatpon@hotmail.com โดยใส่หัวข้อเรื่องว่า อบรมการสร้างรายได้โดยใช้อินเตอร์เน็ต เดือนมิถุนายน2011