James7.info เว็บไซต์คริสเตียนคุณภาพ

อาจารย์เจริญ ยธิกุล ท่านเป็นผู้ทำการอบรมและสอน ให้กับองค์กรและคริสตจักร เกี่ยวกับบำบัดเยียวยา ปลดปล่อย และการเผยวจนะ ท่านจบการศึกษาเรื่องการบำบัดเยียวยาและการเผยวจนะจากสถาบัน Nehemiah Ministry แอตแลนต้า จอร์เจีย สหรัฐอเมริกา เว็บไซต์ www.James7.info...

เว็บไซค์ www.sborntravelvisa.com ธุรกิจของคนรุ่นใหม่ไฟแรง

วันหนึ่งของปลายเดือนพฤศจิกายน 2553(2010) ประมาณสามทุ่ม(ไฟแรงจริงๆ) เราได้รับโทรศัพท์ ของเจ้าของธุรกิจ “ให้คำปรึกษา ในด้านการเดินทาง การจัดเตรียมเอกสาร เพื่อการเดินทางไปต่างประเทศ” บอกว่าอยากจะทำเว็บไซค์ให้กับบริษัทของเขา...

SuccessfulTravelService.com กับธุรกิจของสาวรุ่นใหม่

เป็นลูกค้าที่ให้เราทำเว็บไซค์ให้อีกหลาย เว็บนี้เป็นบริษัทของผู้หญิงเก่งอีกคนหนึ่ง ที่ลุกขึ้นมาทำธุรกิจของตัวเอง SuccessfulTravelService.com ทำธุรกิจรับจองและจำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั้งในและต่างประเทศ รับทำวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าถาวร ฯลฯ ทัวร์ รับจองโรงแรม ที่พัก รถโดยสาร...